Co to jest Współczynnik aktywności fizycznej?

Współczynnik aktywności fizycznej (PAL, ang. physical activity level) to współczynnik, który bierze się pod uwagę przy wyliczaniu CPM, ponieważ mnoży się PPM x PAL, dając wspomniany CPM, czyli całkowite zapotrzebowanie energetyczne (kaloryczne) diety. Określa on ilość ruchu wykonywanego na co dzień.

Można wyróżnić następujące normy dla współczynnika aktywności fizycznej:

  • 1.2-1.3 brak aktywności fizycznej, osoba leżąca w łóżku
  • 1.3-1.5 niska aktywność fizyczna
  • 1.5-1.7 średnia aktywność
  • 1.7-2.0 wysoka aktywność fizyczna
  • 2.0-2.4 bardzo wysoka aktywność
Kontakt z dietetykiem
dietetyk kliniczny bielsko-biała

Anna Wieja
Dietetyk kliniczny